Algemene voorwaarden

Iedereen die Escape Room The Fear Schiedam betreedt dient deze voorwaarden te lezen en te accepteren. Door dit document te accepteren geeft u, namens de groep, aan deze voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan. Gaat u niet akkoord, dan kunnen we u niet verder in de Escape Room binnenlaten.

 • Deelnemers die overduidelijk onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kan en wordt de toegang ontzegd.
 • In Escape Room The Fear Schiedam mag niet gegeten, gedronken of gerookt worden.
 • Voorwerpen in de Escape Room mogen niet geforceerd worden.
 • Escape Room The Fear Schiedam is niet aansprakelijk voor letsel van deelnemers, schade aan eigendommen of verlies van eigendommen van deelnemers.
 • Escape Room The Fear Schiedam behoudt zich het recht voor om eventuele schade aan haar eigendommen te verhalen op de veroorzaker daarvan.
 • Telefoons, camera’s en andere elektrische apparatuur mogen niet worden meegenomen in Escape Room The Fear Schiedam. U dient deze op te bergen in de daarvoor bestemde ruimte/locker.
 • Instructies van het personeel dient u te allen tijde op te volgen.
 • We vragen u om wat u ziet en meemaakt in Escape Room The Fear Schiedam niet met anderen te delen, zodat Escape Room The Fear Schiedam ook voor anderen een leuke uitdaging blijft.
 • Wij vragen u om de spullen in Escaperoom The Fear Schiedam met respect te behandelen.
 • Er worden met camera’s opnames gemaakt, deze worden echter niet openbaar gemaakt en binnen 48 uur gewist.
 • Eventuele groepsfoto’s van de deelnemende teams plaatsen wij enkel online met uitdrukkelijke mondelinge toestemming.